צור קשר
 אלה פדבה
 קשרי משקיעים


    ela@oilandgas.co.il 

דו"חות כספיים

להלן הדו"חות הכספיים של הזדמנות ישראלית, שותפות מוגבלת לשנים 2011-2018  2018

דו"ח כספי
 ודו"ח דירקטוריון


דו"ח רבעוני - ספטמבר 2018

דו"ח כספי
 ודו"ח דירקטוריון


דו"ח רבעוני - יוני 2018

דו"ח כספי
 ודו"ח דירקטוריון

דו"ח רבעוני - מרץ 2018


  2017

דו"ח כספי
 ודו"ח דירקטוריון


דו"ח תקופתי לשנת 2017

דו"ח כספי
 ודו"ח דירקטוריון


דו"ח רבעוני - ספטמבר 2017

דו"ח כספי
 ודו"ח דירקטוריון


דו"ח רבעוני - יוני 2017

דו"ח כספי
 ודו"ח דירקטוריון

דו"ח רבעוני - מרץ 2017


  2016

דו"ח כספי
 ודו"ח דירקטוריון


דו"ח תקופתי לשנת 2016

דו"ח כספי ודו"ח דירקטוריון


דו"ח רבעוני - ספטמבר 2016

דו"ח כספי
 ודו"ח דירקטוריון

דו"ח רבעוני - יוני 2016


דו"ח כספי
 ודו"ח דירקטוריון

דו"ח רבעוני - מרץ 2016


  2015

דו"ח כספי
 ודו"ח דירקטוריון

דו"ח תקופתי לשנת 2015


דו"ח כספי
 ודו"ח דירקטוריון

דו"ח רבעוני - ספטמבר 2015


דו"ח כספי
 ודו"ח דירקטוריון


דו"ח רבעוני - יוני 2015


דו"ח כספי ודו"ח דירקטוריון
   

דו"ח רבעוני - מרץ 2015

  2014

דו"ח כספי

דו"ח תקופתי לשנת 2014


דו"ח כספי

דו"ח דירקטוריון


דו"ח רבעוני - ספטמבר 2014

דו"ח כספי

דו"ח דירקטוריון
   

דו"ח רבעוני - יוני 2014

דו"ח כספי

דו"ח דירקטוריון
   

דו"ח רבעוני - מרץ 2014

  2013

דו"ח כספי


דו"ח תקופתי לשנת 2013

דו"ח כספי

דו"ח דירקטוריון


דו"ח רבעוני - ספטמבר 2013דו"ח כספי

דו"ח דירקטוריוןדו"ח רבעוני - יוני 2013


דו"ח כספי

דו"ח דירקטוריון

   

דו"ח רבעוני - מרץ 2013


  2012

דו"ח כספי

דו"ח דירקטוריון

   

דו"ח רבעוני - דצמבר 2012


דו"ח כספי


דו"ח דירקטוריון

  

דו"ח רבעוני - ספטמבר 2012
  

דו"ח רבעוני - יוני 2012
 

דו"ח רבעוני - מרץ 2012
  

  2011
 
דו"ח רבעוני - ספטמבר 2011
 

דו"ח רבעוני - יוני 2011
 

דו"ח רבעוני - מרץ 2011