הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת


הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("השותפות")
נוסדה בפברואר 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך מיולי 2010.

מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז באזורים גאוגרפיים מוגדרים.

השותפות מחזיקה בזכויות השתתפות במספר נכסים ימיים ויבשתיים בישראל ובצפון אמריקה, המספקים חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של ישראל, תוך פיזור הסיכונים.

השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי: הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ.