מפת הנכסים

חזקת ישי (פלאג'יק)

ביום 6 בספטמבר 2010 התקשרה הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("הזדמנות ישראלית") בהסכם עם חברת PELAGIC Exploration Company ("פלאג'יק") לרכישת זכויות השתתפות בשיעור של 10% בשישה רישיונות ימיים לחיפושי נפט וגז בשם 370/"ישי", 371/"אדיטיה", 372/"ללה", 373/"יהב"  ו-374/"יועד"  ("רישיונות פלאג'יק"). *במהלך שנת 2013 הגישו השותפים ברישיונות "אדיטיה", "ללה", "יהב" ו-"יועד" בקשה לממונה על ענייני הנפט, לשינוי גבולות לפיה שלושה מתוך ארבעה רישיונות יוחזרו ויינתן רישיון "יועד החדש". הדבר אושר על ידי מועצת הנפט ועל ידי הממונה על ענייני הנפט והיה כפוף לאישורו של שר האנרגיה. בחודש ינואר 2016, השותפים ברישיונות הגישו בקשה מחודשת לרישיון "יועד החדש", בהתאם להוראות הממונה על ענייני הנפט, אשר נדחתה בחודש מרץ 2016 על ידי המועצה ועל ידי הממונה על ענייני הנפט. השותפים עתרו לדיון שני. בחודש פברואר 2018 הודיע הממונה לשותפים כי הבקשה לקיום דיון נוסף תובא לאישור מועצת הנפט. השותפות ממתינה להחלטת המועצה בעניין.
נכס חזקת ישי
      
תוקף 

18 בנובמבר 2045.  


שותפים
21% - Israel Opportunity Energy Resources, LP

MAMMAX Oil & Gas ltd. - 63%
 
Eden Enegy ltd.- 11%
  
PSH - 5%


מפעיל
   

PSH - Petroleum Services Holdings AS (AGR לשעבר)
   

מיקום
   

כ-160 ק"מ מערבית לחיפה, בין תגליות הגז הטבעי 'לוויתן' ו-'אפרודיטה'.
  

פוטנציאל
  

ביום 19 בנובמבר 2015 שדה הגז "אפרודיטה", שנמצא בחלקו ברישיון 'ישי', הוכרז כתגלית על ידי הממונה על ענייני הנפט, כהגדרתו בחוק הנפט.

ביום 28 בנובמבר 2017, הודיע הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לשותפות וליתר השותפים ברישיון 'ישי' על הענקת חזקה I/20 'ישי'.

על-פי פרסומי משרד האנרגיה, כמויות הגז הטבעי בחזקה עומדות על 7-10 BCM בסיווג 2C.