מפת הנכסים

רישיון"עוז"

בכפוף להשלמת הבקשה להעברת זכויות ברישיון בשיעור כולל של 31.5% מPlacida Investments Limited- ו- Frendum Investments Ltd לשותפות. נכון למועד זה, העברת הזכויות האמורות טרם נרשמה ורק 10% מהזכויות רשומות ע"ש השותפות בספר הנפט.
 נכס  רישיון 'עוז' (בנימין דרום)
    
תאריך הרכישה 
  

1 באפריל 2012
  
    

שותפים


               

41.5% - Israel Opprtunity Energy Resources, LP

Lapidot-Heletz ltd. partn. - 41.5%
                                        

Coleridge Gas & Oil Exploration Israel ltd. partn.- 12%        
CDC - 5%
                              

מפעילה

CDC - Caspian Drilling comapny ltd
  

שטח הנכס 

400,000 דונם
  

מיקום

מדף היבשת, במרחק של כ-50 עד 65 ק"מ מערבית לחופיה של תל-אביב.
  

שלב בתכנית העבודה

הגשת חוזה חתום עם קבלן קידוח עד ליום 15.11.2017

פוטנציאל

- דו"ח הערכת משאבים מנובאים ופרוספקטיביים של NSAI מאפריל 2014 מעריך כי פוטנציאל הגז הטבעי מגיע לכ-2.5 TCF (אומדן הכמויות הטוב ביותר). הסתברות גיאולוגית להצלחה: 23%-27%.

- הערכת פוטנציאל הנפט בכ-255 מיליון חביות (אומדן הכמויות הטוב ביותר). הסתברות גיאולוגית להצלחה: 16%-18%.