תגליות משמעותיות במזרח הים התיכון תגליות בישראל 
 שם המאגר   מועד הגילוי  כמות מוערכת

ישי - אפרודיטה


דצמבר, 2012

7-10 BCM

כריש


מאי, 2012

1.8 TCF

תנין 1


אפריל, 2012

1.2 TCF

שמשון


אוגוסט, 2012

0.55 TCF

דולפין


דצמבר, 2011

0.1 TCF

לוויתן


דצמבר, 2012

22 TCF

דלית


מרץ, 2009

0.7 TCF

תמר


ינואר 2009

10 TCF

ים תטיס


1999

1.1 TCF


 תגליות בקפריסין 
שם המאגר תאריך הגילוי כמות מוערכת

אפרודיטה-2 (בלוק 12, ישי)


דצמבר, 2012

7 TCF