מפת הנכסים

רישיון "חתרורים"

באוגוסט 2014 הגישה השותפות בקשה לממונה על ענייני הגז והנפט לקבלת 25% מרישיון "חתרורים" שבאזור ים המלח. ביום 9 בדצמבר 2015 אושר באסיפה כללית לתקן את הסכם השותפות כך שרישיון "חתרורים" יכלל בסעיף "מטרות השותפות המוגבלת".
 נכס  רישיון 'חתרורים' 

שותפים

25% - Israel Opportunity Energy Resources, LP

5% - Cyprus Opportunity Oil & Gas Exploration, Ltd

 Zerach Oil and Gas Exploration, LP- 28.75%

Ashtrom Group Ltd. - 10%
 
Ginko Oil Exploration, LP- 28.75%

Eliyahu Rozenberg, Phd- 2.5%


שטח הנכס 

95 קמ"ר
  

מיקום

אזור חלמיש במדבר יהודה, צפון ים המלח
  

שלב בתכנית עבודה

- תחילת קידוח עד 1 בנובמבר 2018


פוטנציאל

- בשנת 1995 ביצעה קבוצת דלק קידוח בשטח הרישיון, בעומק של כ-2 קילומטר, ונמצא בו נפט. זהו הקידוח היבשתי האחרון שביצעו קבוצת דלק ואבנר, טרם תגליות הגז בים, ולמיטב ידיעת השותפות בזמנו הוחלט שלא להפיק את הנפט מהמאגר בשל שיקולי כדאיות, לנוכח מחירי הנפט הנמוכים באותה תקופה.

- כעת כוונתן של השותפות לבקשה הינה להיכנס מחדש לקידוח "חלמיש". תכנית הקידוח מתבססת על תוצאות סקר סייסמי שהתקבל מתוך חור הקידוח בעבר, כאשר הקידוח החדש יתבצע תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

- הגיאולוג והשותף בפרויקט הוא ד"ר אליהו רוזנברג, מייסד שותפות אבנר (דלק).

דו"ח משאבים של חברת Dunmore Consulting ממאי 2016 מעריך כ-7 מיליון חביות נפט (האומדן הטוב ביותר) ועד כ-11 מיליון חביות (האומדן הגבוה).