מפת הנכסים

רישיון "חתרורים"

באוגוסט 2014 הגישה השותפות בקשה לממונה על ענייני הגז והנפט לקבלת 25% מרישיון "חתרורים" שבאזור ים המלח. ביום 9 בדצמבר 2015 אושר באסיפה כללית לתקן את הסכם השותפות כך שרישיון "חתרורים" יכלל בסעיף "מטרות השותפות המוגבלת".
 נכס  רישיון 'חתרורים' 

שותפים

25% - Israel Opportunity Energy Resources, LP

5% - Cyprus Opportunity Oil & Gas Exploration, Ltd*

 Petrotex- 28.75%

Ashtrom Group Ltd. - 10%
 
Ginko Oil Exploration, LP- 28.75%

Eliyahu Rozenberg, Phd- 2.5%

*חברה בשליטת השותף הכללי


מיקום

אזור חלמיש במדבר יהודה, בקרבת ים המלח
  

פוטנציאל

פעולת הקידוחים האחרונה של קבוצת דלק ביבשה, טרם תגליות הגז בים. למיטב ידיעת השותפות בזמנו הוחלט שלא להפיק את הנפט מהמאגר בשל שיקולי כדאיות, לנוכח מחירי הנפט הנמוכים באותה תקופה.

כעת כוונתן של השותפות הינה להיכנס מחדש לקידוח "חלמיש". תכנית הקידוח מתבססת על תוצאות סקר סייסמי שהתקבל מתוך חור הקידוח בעבר, כאשר הקידוח החדש יתבצע תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

הגיאולוג והשותף בפרויקט הוא ד"ר אליהו רוזנברג, מייסד שותפות אבנר (דלק).

דו"ח משאבים של Dunmore Consulting מחודש מאי 2016, מעריך כ-7 מיליון חביות נפט (האומדן הטוב ביותר) ועד 11 מיליון חביות (אומדן גבוה).


נקודות ציון

תחילת קידוח עד 1 באוקטובר 2018.