צור קשר
 אלה פדבה
 קשרי משקיעים


    ela@oilandgas.co.il 

דיווחים נוספים
לדיווחי הזדמנות ישראלית באתר מאיה - מערכת אינטרנט להודעות 

דיווחים לבורסה

  
 ספטמבר 2017 
דיווח
תאריך

תיקון טעות סופר במדיניות התגמול


05.09.2017
 
  
 אוגוסט 2015 
דיווח
תאריך

מבקשת פס"ד הצהרתי בק"ע מפקח שהוצע ע"י בעלי היה"ש,דיון 2.9

26.08.2015


הבהרות בנוגע לדרכי ההצבעה לאסיפה שזומנה ליום 6.9.15  

25.08.2015


אסיפה ב-6.9.15-מינוי מפקח,תיקון,הבהרות והסרת נושא 6 מסדר יום


25.08.2015

אסיפה ב-6.9-תיקון:עבור נושאים 4-6 לא ניתן להצביע בכתבי הצבעה

23.08.2015


זימון אסיפה ל-6.9.15-תיקון בק"ע מינוי מפקח לשותפות

23.08.2015


רשיון עוז/394-המומנה אישר שינוי תוכנית עבודה ברשיון


19.08.2015

אושר עדכון תכנית עבודה ברישיון רועי,הוארך עד 14.4.17,פרטים


18.08.2015

אושר שינוי בתוכנית העבודה ברשיון ישי-דוח מסכם יוגש עד 15.11

18.08.2015


זימון אסיפה ליום 6.9.15-מינוי מפקח ותנאי כהונתו

13.08.2015


מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון


12.08.2015

דוח רבעון 2 לשנת 2015

12.08.2015


ביטול אסיפה שזומנה ל-9.8.15 לאור צו מניעה לנושא מינוי מפקח

06.08.2015


בימש אישר:מינוי מפקח יוסר מס.יום האסיפה ב9.8,תזמן אסיפה חדשה

06.08.2015


הגישה תביעה ע"ס 2.7 מ'שח כנגד בעל יחידות בגין עילת לשון הרע

05.08.2015


החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.7.15

05.08.2015


רשיון ישי-הממונה דורש הפקדת יתרת סכומי הערבויות עד 30.9.15

04.08.2015


הגישה תביעות כספיות נ' בעלי יהש,טענה להפרת חוק אסור לשון הרע

04.08.2015


בקשה לצו מניעה נ' השותף הכללי בק"ע מינוי מפקח לשות',דיון6.8

04.08.2015


 
  
 יולי 2015 
דיווח
תאריך

אסיפה ב-9.8-מינוי מפקח+הגדלת הסכום לו זכאי-תיקון טכני בטופס

23.07.2015


אסיפה ב-9.8-תיקון מועד קובע-מינוי מפקח+הגדלת הסכום לו זכאי

22.07.2015


ביטול טכני של טופס זימון אסיפה שזומנה ל-9.8.15,יפורסם שוב

22.07.2015


שינוי במרשם בעלי מניות

21.07.2015


אסיפה ב9.8-מינוי מפקח,סכום זכאותו מנכסי נאמנות-הוספת הבהרה

20.07.2015


אסיפה ב9.8-מינוי מפקח,הגדלת הסכום שהמפקח זכאי מנכסי נאמנות

19.07.2015


החל להיות בעל ענין-יהודה סבן

18.07.2015


החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 18.7.15

18.07.2015


שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-סבן יהודה

18.07.2015


הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 15.7.15

15.07.2015


מינוי דח"צ - סבן יהודה - דוח משלים

15.07.2015


מסמכי התאגדות-שינוי תקנון החברה

13.07.2015


החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 12.7.15

12.07.2015


שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן רוני

12.07.2015


שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן - אלדובי אנרגיה בע"מ

12.07.2015


שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אייל שוקר

12.07.2015


שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-סנווסט קפיטל אינק

12.07.2015


שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אורי אלדובי

12.07.2015


שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-קפרנאום פיננסים אס. איי.

12.07.2015


שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז

12.07.2015


שינוי במרשם בעלי מניות ובמצבת הון-איחוד הון

12.07.2015


אסיפה מ9.6 לא אישרה מינוי ינאי וקצב כדחצי"ם-תיקון טעות סופר


09.07.2015

הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 8.7.15

08.07.2015


מינוי דח"צ - סבן יהודה - דוח משלים

08.07.2015


מינוי דח"צ - צור מורן - דוח משלים

08.07.2015


מינוי דח"צ - ד"ר מימרן יעקב - דוח משלים

08.07.2015


אסיפה מ9.6 לא אישרה מינוי י.ינאי וד.קצב כדחצי"ם-טעות סופר

06.07.2015


מיזוג יח"ש ביחס של 20:1- קובע: 10.7.15,אקס: 12.7.15


07.07.2015

החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.6.15

05.07.2015


 
  
 אוקטובר 2014 
דיווח
תאריך

שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן רוני

27.10.2014


החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.9.14


05.10.2014

 
 
ינואר 2014 
דיווח
תאריך

החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.12.13


05.01.2013
 

יולי 2013 
דיווח
תאריך

השותפים ברשיון 370/ישי הגישו בקשה להארכת רשיון עד 1.9.15


31.7.2013

שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - אייל שוקר


29.7.2013


שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק


23.7.2013

שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק

23.7.2013


שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - רוני הלמן


15.7.2013


שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - רוני הלמן

11.7.2013


שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - רוני הלמן

10.7.2013


שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - רוני הלמן

9.7.2013


שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק


9.7.2013

הזיש רציו ואדיסון בהסכמי תפעול משותף ברשיונות נטע+רועי


8.7.2013

שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק


7.7.2013

שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק


7.7.2013

שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק


3.7.2013

החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.6.13


3.7.2013


שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק


2.7.2013

שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק


2.7.2013

החל להיות בעל ענין - רוני הלמן 


1.7.2013


ינואר 2013

דיווח
תאריך


הזדמנות ישראלית במו"מ עם מודיעין אנרגיה לרכישת 10% ברישיון "גבריאלה"
 


21.1.2013


הזדמנות ישראלית במו"מ עם מודיעין אנרגיה לרכישת 10% ברישיון "גבריאלה" (מודיעין אנרגיה)
 
  


21.1.2013


הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות
 
 


21.1.2013


מועצת הנפט המליצה לאשר הבקשה לרשיונות נטע ורועי בהיתר "גל"
 


17.1.2013


מועצת הנפט המליצה לאשר הבקשה לרשיונות נטע ורועי בהיתר "גל" (רציו)
 


17.1.2013


השותפים ברשיונות פלאג'יק פנו לממונה לשינוי גבולות הרשיונות
 


15.1.2013


עדכון: ניתוח ממצאי קידוח אפרודיטה-2. צפי סיום פברואר 2013
 


6.1.2013


רה-ארגון בהחזקות בשותף הכללי בשותפות
 


5.1.2013


דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, בעלי עניין/נושאי משרה)
 


3.1.2013


דו"ח מיידי על מצבת החזקות, בעלי עניין/נושאי משרה (נכון ל-31.12)
 


3.1.2013


גילוי סימני פטרוליום בקידוח אפרודיטה-2 ברשיון "ישי"
 


2.1.2013


דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-סנווסט קפיטל אינק
 


2.1.2013


דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-סנווסט קפיטל אינק
 


1.1.2013


דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-סנווסט קפיטל אינק
 


1.1.2013


הוצאות שותפות לצרכי מס לשנים 2010-2011
 


1.1.2013


פקיעת כתבי אופציה (סדרה 4)
 


1.1.2013


דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-הלמן-אלדובי החזקות
 


1.1.2013
 


דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-קפרנאום פיננסים אס.איי
 


1.1.2013


מצבת הון ומרשמי ניירות ערך של התאגיד והשינויים בה - 
(1) ו-(2)
 


1.1.2013