הודעות לתקשורת 

מועצת הנפט המליצה לאשר את הבקשה לשינוי גבולות ברשיונות פלאג'יק

מועצת הנפט המליצה לאשר את הבקשה לשינוי גבולות ברשיונות פלאג'יק