טקס השקת בול 'משאבי אנרגיה בישראל', 12.12.2012

לרגל יום הבולאות  ה-26,  הושק בדצמבר 2012 בול 'משאבי אנרגיה בישראל'. הבול, אותו הפיק השירות הבולאי בשיתוף איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל, מציין את חשיבות משק האנרגיה הישראלי תוך מתן דגש על גילויי מאגרי הגז הטבעי הגדולים והחשובים שנמצאו במימי מדינת ישראל בשנים האחרונות. הבול המכיל איור של אסדת קידוח בים וכן של קידוח יבשתי (באדיבות הארכיון הציוני), עוצב על ידי רונן גולדנברג וטוביה קורץ וערכו הנקוב של הבול - 4.20 ₪. התמונות לקוחות מאירוע השקת הבול במעמד שר האנרגיה והמים דאז, ד"ר עוזי לנדאו ושר התקשורת דאז, מר משה כחלון ומכנס יום הבולאות ה-26 בו השתתף מר רוני הלמן, יו"ר דירקטוריון 'הזדמנות ישראלית - חיפושי נפט וגז בע"מ'

In honor of the 26th annual philately day, the "Energy Resources in Israel" stamp was unveiled in December 2012. The stamp, created by the Philatelic Service together with the Association of Oil and Gas Industries in Israel, represents the importance of the energy economy in Israel highlighting the discoveries of large and important natural gas reservoirs in Israeli waters in the past few years. The stamp contains an illustration of an offshore platform along with land drilling (courtesy of the Zionist Archives), designed by Ronen Goldenberg and Tuvia Kurtz and valued NIS 4.2. The photos are taken from the Stamp unveiling in the presence of the Former Minister of Energy and Water, Dr. Uzi Landau and the former Minister of Communications, Mr Moshe Kahlon together with photos from the 26th annual philately conference in which Mr. Rony Halman, Chairman of the Board of 'Israel Opportunity - Oil and Gas Exploration Ltd.' also participated. 

image
    image    image    image

image   image      image    image

image              image