נמל הקישון - הכנות לקידוח ברישיון "ישי", ספטמבר 2012

רישיון "ישי" הינו חלק מרישיונות "פלאג'יק" הממוקמים 160 ק"מ מערבית לחופי חיפה. התמונות צולמו בנמל הקישון בזמן ההכנות לקידוח. 

"Yishai" license is part of the "Pelagic" licenses, located 160 km west of Haifa shores. These pictures were taken in the Kishon Port during the preparations for the driling.


image
    image    image