סקר סייסמי ברישיון "עוז", 1.7.2012

במהלך חודש יולי 2012 נערך ברישיון "עוז" סקר סייסמי תלת-מימדי על מנת למפות את מבנה המאגר התת-קרקעי. נתוני הסקר נמצאים כעת בשלבי עיבוד ופענוח. התמונות לקוחות מביקורו של מר אייל שוקר, מנכ"ל 'הזדמנות ישראלית - חיפושי נפט וגז בע"מ'.

During July 2012, 3D Seismic Survey was held in 'Oz' license in order to map the subterranean structure of the reservoir. The survey data are now being processed and decoded. The photos are taken from the visit of Mr. Eyal Shuker, CEO of 'Israel Opportunity - Oil and Gas Exploration Ltd.' 

image
    image    image    image

image   image      image    image

image    image    image    image

image    image    image    image

image   image                    image                                       image