ביקור בעת קידוח 'אפרודיטה-2' על אסדת הומר פרינגטון

קידוח 'אפרודיטה-2' ברישיון 'ישי', מבוצע על ידי חברת AGR Petroleum Services AS באמצעות אסדת הקידוח 'הומר פרינגטון'. ב- 14.2.2013 דיווחה השותפות על תגלית גז טבעי בקידוח. התמונות לקוחות מביקור צוות 'הזדמנות ישראלית - חיפושי נפט וגז בע"מ' על סיפון אסדת הקידוח. 

'Aphrodite-2' drill in 'Yishai' license is operated by AGR Petroleum Services AS using the "Homer Ferington" platform. In 14.2.2013 the Partnership reported on a discovery of natural gas in the drill. The photos are taken from the visit of the 'Israel Opportunity - Oil and Gas exploration Ltd.' staff on the platform. 


image
   image   image   image

image   image   image   image

image   image   image   image

image   image   image   image

image   image   image   image   

image
   image   image
                   
                   
  image                 image                  image                  image                 image