הזדמנות ישראלית - מפת זכויות נפט וגז בישראל

חדשות ואירועים

הזדמנות ישראלית" מפרסמת את הדו"ח הרבעוני ה-3 לשנת 2017

בתאריך 28/11/2017 פירסמה השותפות דו"ח תקופתי נכון ל-30 בספטמבר 2017


30/11/2017, 14:40

"הזדמנות ישראלית" מפרסמת את הדו"ח הרבעוני ה-2 לשנת 2017

בתאריך 16/08/2017 פירסמה השותפות דו"ח תקופתי נכון ל-30 ביוני 2017


25/08/2017, 11:30

הזדמנות ישראלית רכשה 10 שדות נפט בצפון דקוטה, ארה"ב, ומתחילה בעבודות הפיתוח

בתאריך 27/06/2017 הודיעה השותפות כי תשלים שני קידוחים עוד השנה ושניים נוספים בשנה הבאה. תזרים המזומנים ממכירת נפט צפוי כבר בשנה הבאה.


28/06/2017, 11:00

לחדשות נוספות >
הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה,שותפות מוגבלת

השותפות נוסדה בפברואר 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך מיולי 2010. מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפושי נפט וגז בשטחים במדינת ישראל שמוגדרים או יוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים. השותפות נוקטת באסטרטגיה של רכישת זכויות במספר רישיונות ימיים לחיפוש והפקה של נפט וגז בדגש על המים העמוקים של מדינת ישראל. הזדמנות ישראלית שותפה במבחר רישיונות ימיים בשטח כולל של מעל לכ-3000 קמ"ר, מבחר הרישיונות מספק חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של מדינת ישראל תוך פיזור סיכונים. השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי: הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ.אסדת "הומר פרינגטון"

במהלך קידוח אפרודיטה 2