הזדמנות ישראלית - מפת זכויות נפט וגז בישראל

חדשות ואירועים

"הזדמנות ישראלית" מפרסמת את הדו"ח הרבעוני ה-2 לשנת 2016

בתאריך 12/08/2016 פירסמה השותפות דו"ח תקופתי ורבעוני נכון ליוני 2016


01/11/2016, 11:30

"הזדמנות ישראלית": מאגר נפט בשווי של כ-1.2 מיליארד ₪ ברישיון "חתרורים" באזור ים המלח

על פי דו"ח המשאבים, מאגר "חלמיש" בשטח הרישיון מכיל נפט בהיקף שבין 7-11 מליון חביות


01/05/2016, 11:30

"הזדמנות ישראלית" מפרסמת את הדו"ח התקופתי לשנת 2015

בתאריך 29/03/2016 פירסמה השותפות דו"ח תקופתי ושנתי לשנת 2015

הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה,שותפות מוגבלת

השותפות נוסדה בפברואר 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך מיולי 2010. מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפושי נפט וגז בשטחים במדינת ישראל שמוגדרים או יוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים. השותפות נוקטת באסטרטגיה של רכישת זכויות במספר רישיונות ימיים לחיפוש והפקה של נפט וגז בדגש על המים העמוקים של מדינת ישראל. הזדמנות ישראלית שותפה במבחר רישיונות ימיים בשטח כולל של מעל לכ-3000 קמ"ר, מבחר הרישיונות מספק חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של מדינת ישראל תוך פיזור סיכונים. השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי: הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ.אסדת "הומר פרינגטון"

במהלך קידוח אפרודיטה 2