הזדמנות ישראלית - מפת זכויות נפט וגז בישראל

חדשות ואירועים

"הזדמנות ישראלית" מפרסמת את הדו"ח הרבעוני ה-1 לשנת 2017

בתאריך 18/05/2017 פירסמה השותפות דו"ח תקופתי נכון ל-31 במרץ 2017


25/05/2017, 11:30

"הזדמנות ישראלית" מפרסמת את הדו"ח התקופתי והשנתי לשנת 2016

בתאריך 14/03/2017 פירסמה השותפות דו"ח תקופתי ושנתי לשנת 2016


30/03/2017, 11:30

"הזדמנות ישראלית" חתמה על מזכר הבנות לרכישת זכויות בשדות נפט בצפון דקוטה, ארה"ב

בתאריך 07/03/2017 הודיעה השותפות כי חתמה על מזכר הבנות לרכישת זכויות נפט ב- 10 מקטעים שונים בצפון דקוטה, המקטעים משתרעים על שטח של כ- 6,400 אקר (כ 26,000 דונם)


17/03/2017, 13:30

הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה,שותפות מוגבלת

השותפות נוסדה בפברואר 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך מיולי 2010. מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפושי נפט וגז בשטחים במדינת ישראל שמוגדרים או יוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים. השותפות נוקטת באסטרטגיה של רכישת זכויות במספר רישיונות ימיים לחיפוש והפקה של נפט וגז בדגש על המים העמוקים של מדינת ישראל. הזדמנות ישראלית שותפה במבחר רישיונות ימיים בשטח כולל של מעל לכ-3000 קמ"ר, מבחר הרישיונות מספק חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של מדינת ישראל תוך פיזור סיכונים. השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי: הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ.אסדת "הומר פרינגטון"

במהלך קידוח אפרודיטה 2